Inspel till rapport om effekter av öppna geodata

effekter av öppna geodata
Inspel till rapport om effekter av öppna geodata

ULI Geoforum har under sina dryga 30 år arbetat för att öka och bredda användningen av geodata, och öppna data är ett viktigt medel. Inför Lantmäteriets slutredovisning av regeringsuppdraget Effekter och konsekvenser av öppna data har ULI Geoforum bidragit med underlag. Här beskriver vi effekter av öppna geodata. 

Vi menar att staten och kommunerna har ett mycket viktigt ansvar att tillhandahålla öppna geodata för att skapa affärsmöjligheter för företag, som kan ta fram tjänster för samhällsnytta, och få till betydande effektivisering i offentlig sektor.

Läs vårt inspel om effekter av öppna geodata

 

bli medlem 580 gra

Nyheter i pressen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

twitter logo 70 linkedin logo 70 facebook logo 70 slideshare logo 265