Offentliga åtagandet – var går gränsen?

flygbild Kumla Lantmäteriet
Offentliga åtagandet – var går gränsen?

Hur ser det offentliga åtagandet ut framöver inom geodataområdet? Vad förväntas staten och kommunerna göra? Vad förväntas näringslivet göra? I Sverige har vi nu en aktuell och färsk geodatastrategi som säger att det offentliga åtagandet för samhällets geodataförsörjning är långsiktigt, men omprövas också regelbundet så att de mest relevanta typerna av data samlas in och distribueras.

ULI Geoforum tar inte ställning, men vi vill lyfta frågan och erbjuder en mötesplats för dialog mellan de berörda parterna. Vi planerar för ett rundabordssamtal runt det offentliga åtagandet.

Läs mer om frågan 

bli medlem 580 gra

Nyheter i pressen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

twitter logo 70 linkedin logo 70 facebook logo 70 slideshare logo 265