ULI Geoforums årsmöte 2017

ULI Geoforums årsmöte 2017 kommer att hållas den 9 maj i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande.

Vi ger bland annat information om året som gått och presenterar ULI Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Mer information kommer inom kort.

Dag och tid: Tisdag den 9 maj 2017, kl 16.00–17.00
Plats: Musiksalen, Norra Latin i Stockholm

Årsmöteshandlingarna publiceras senast den 9 april.

Förslag och övriga frågor till årsmötet kan anmälas till ULI Geoforums kansli.

Har du förslag på nya medlemmar i styrelsen kontakta valberedningen.

Varmt välkommen!