Branschens röst – Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning till geodatabranschen, står högst på listan över utmaningar för både privata och offentliga aktörer.

Här följer en del av ULI Geoforums ståndpunkter inom området kompetensförsörjning.

Våra budskap

  • Användningen av GIS är en viktig faktor i vår samhällsutveckling och konsekvenserna av kompetensbristen kan bli stora.
  • Det finns en stor potential av nya och växande företag inom branschen. Med kompetensbrist kan inte potentialen utnyttjas tillräckligt och Sverige kan därmed tappa konkurrenskraft på ett område som är viktigt för tillväxt och välfärd.
  • Behovet av kompetens förändras och i fokus nu är kompetenser som kan bidra till nya arbetssätt och ge verksamheter tillgång till både nya verktyg och hantera enorma volymer av insamlad data, så kallad Big data.
  • Kombinationsubildningar och erfarenheter är efterfrågat. Kombination av teknik och verksamhetsområden där tekniken används.

Övergripande mål

Övergripande mål för vårt arbete för kompetensförsörjning till geodatabranschen är:

  • Stark attraktionskraft och därmed fler sökande till relevanta utbildningar för GIS-branschen
  • Utbildningar utformade efter GIS-branschens behov, idag och imorgon.