Branschens röst – Öppna geodata

Öppna geodata innebär att geodata (geografisk information och kartor) tillhandahålls utan avgifter i ett användbart format, enligt Open Government Working Group definiton av öppna data.

”Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt”
Open Konowledge Foundation

Geodatabranschen står inför stora förändringar i och med utvecklingen mot att öppna geodatakällor. Det är en utveckling som skapar nya möjligheter, men kommer att kräva ett nytt sätt att finansiera geodata. Det som fungerade igår, kommer inte att fungera imorgon.

Vi jobbar med att hålla våra medlemmar uppdaterade om utvecklingen och skapa mötesplatser för att ta del av nationella och internationella erfarenheter av öppna geodata. Vi tar initiativ till faktabaserad debatt om öppna geodata. Vi har bland annat gjort en studie om samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Se mer info nedan.

Övergripande mål

Övergripande mål för ULI Geoforums arbete inom öppna geodata är:

  • fler öppna geodatakällor
  • ökad förståelse och kompetens kring öppna data
  • fler samhällsnyttiga tjänster som baseras på öppna geodata.

Projekt

Studie: Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata, Vinnovafinansierat projekt januari–november 2016

Konferensen Värdet av öppna geodata, 15 november 2016

Vinnovafinansierat projekt maj–november 2015