Ett initiativtagande från Stockholms stad har lett till EU-projektet GrowSmarter som verkar inom tre områden: energi och byggnader, mobilitet och infrastruktur. Med smarta miljötekniklösningar är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna. Just nu pågår ett projekt som ska värna om vår miljö genom att minska energiförbrukningen i Stockholms gatlampor.

Läs mer

Smarta städer är ett högaktuellt ämne i Sverige just nu och i Adtollo Magazine berättar ULI Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om hur det skapas bättre livsmiljöer i de smarta städerna, där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

Läs mer

Inom ramen för Future by Lund startar nu Lunds kommun med hjälp av Lunds Tekniska Högskola (LTH) ett fritt och öppet nätverk, LoRa, som ger möjlighet att prova sensorer och digitala lösningar i stadsmiljö. Det kan tillföra nya värden för medborgarna, som till exempel att man kan få upplysningar om trafik, föroreningar och buller, se var lånecyklar och lediga p-platser finns och få tillgång till en renare miljö.

Läs mer

Helsingborg är en av städerna i Sverige som satsar stort på smarta städer och digitalisering. Bland annat fick Helsingborg utmärkelsen som Sveriges IT-kommun 2015. Helsingborgs stad har även en strateg för smarta städer - Björn Lahti, som har en lång bakgrund inom GIS och geodataområdet. Helsingborgs stad är dessutom mycket aktiva när det gäller spridning av kunskap och öppna data. Därför deltar de med flera talare både på konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 8–9 maj och på mötesplatsen Smarta städer 2017 på Kistamässan i november.

Läs mer

Regeringen bör ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Det tycker Finansutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta den här uppmaningen till regeringen. Finansutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering. Riksdagen ställer sig bakom utskottets uttalande om att samtliga myndigheter ska ges i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Därmed bifaller riksdagen motionen.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra