Tidigare mötesplatser

Här hittar du mötesplatser från 2014 och framåt, som ULI Geoforum har arrangerat. Hör av dig till kansliet om det är något tidigare arrangemang du söker mer information om.

2016

2015

2014

Vi gör om vår webbplats och har inte all information på plats ännu, därför saknas länkar till vissa mötesplatser. Hör av dig till kansliet om det är något arrangemang du vill ha mer information om.

  • Arbeta smart inom planering & byggande 2014, 5-6 februari, Stockholm. Arrangerades i samarbete med Boverket.
  • SkogsGIS 2014, 9-10 april, Uppsala. Arrangerades i samarbete med Skogsstyrelsen.
  • GIS & Health 2014, 13-14 maj, Lund. Arrangerades i samarbete med Geoforum Danmark. 
  • Open Source GIS Sweden 2014, 26-27 maj, Stockholm. Arrangerades i samarbete med OSGeo Nordic.
  • GEOINFO 2014, 1-2 oktober, Gävle.
  • UAS - obemannade farkoster för effektiv datainsamling, 24 november, Stockholm. Arrangerades i samarbete med BIM Alliance.
  • BIM & GIS — så effektiviserar vi ett ökat byggande, 25 november, Stockholm. Arrangerades tillsammans med BIM Alliance
  • Workshop: Nationella höjdmodellen — workshop i Västmanland, 29 oktober, Västerås, i samarbete med GIS i Västmanland