Våra konferenser inom geodata och IT

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och seminarier med koppling till geodata och IT, som geografiska informationssystem, 3D-visualisering och drönarteknik. Mötesplatserna riktar sig till utvalda branscher eller fokuserar på något tema inom vårt påverkansarbete för geodatabranschen. Vi vill på så sätt öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida användningen och nyttan med geodata och IT i vårt samhälle.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer vid arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande konferenser och seminarier


arbetasmart17 hand gron stad 800Arbeta smart inom planering & byggande 2017

8-9 maj 2017, Stockholm City Conference, Stockholm. Arrangeras tillsammans med BIM Alliance och i samarbete med GISS, GIS-samverkan Stockholms län.

På konferensen tar du del av och diskuterar smarta digitala lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning. Här är visualisering och ett effektivt och obrutet informationsflöde viktiga delar.

Första dagen får du höra om digitaliseringens möjligheter och påverkan på strategisk nivå. Dag två tar du del av fördjupningar och goda exempel i två spår.

> Konferensens webbplats

Nordic Conference on Geodemographicsvarldskarta manniskor 600

22–23 maj 2017, Aalborg University i Köpenhamn, Danmark
Arrangeras tillsammans med Geoforum Danmark och i samarbete med GI Norden.

Vi bjuder in till en nordisk mötesplats om visualisering av befolkningsdata! Konferensen lyfter fram exempel på hur vi genom geografiska analyser och visualisering av data kan upptäcka mönster som ökar vår kunskap och gör det lättare att fatta rätt beslut. Etik/integritet och framtiden inom geodemografiska data diskuteras också.

> Mer om konferensen

Smarta städer 2017smarta stader fyrkant

22-23 november 2017, Kistamässan, Stockholm
Arrangeras tillsammans med EasyFairs (Kistamässan). En lång rad partner är engagerade, bland andra Lantmäteriet, Stockholms stad, WWF, Smarta och hållbara städer och Fossilfritt Sverige.

Smarta städer 2017 är den första nationella konferensen och mässan om smarta städer. Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål innebär stora utmaningar, och på konferensen identifieras problemområden och lösningar för smarta och hållbara städer och kommuner.

> Mer om mötesplatsen Smarta städer

smartastader.com


Datainsamling med drönaredronare over stad

December 2017.
Arrangeras tillsammans med BIM Alliance.

Mer information kommer.

> Tidigare mötesplatser