Idag presenterades strategin för regeringens digitaliseringspolitik, som många väntat på. Offentliga sektorn är ett område där digitaliseringen går långsamt. Här är det dags för regeringen att peka med hela handen, enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson. Geoforum Sveriges näringspolitiska talesperson kommenterar digitaliseringsstrategin.

Läs mer

Smart Built Environment har tagit initiativ till ett kunskapslyft inom digitala processer. Syftet är att bidra till att företag och organisationer utvecklas genom kompetenshöjning och utveckling av organisationernas arbetssätt. Detta sker i form av strategiska projekt med start 2017.

Läs mer

Den 31 maj håller Smart Built Environment en första workshop om kompetenshöjande kurser i digitalisering inom planering och byggande, på tema BIM och geodata/GIS. Geoforum Sveriges kanslichef Susanne Nellemann Ek kommer att representera geodatabranschen. Får vi nu ett efterlängtat nytt "StrateGIS"? Du kan bidra till det genom att svara på en mini-enkät. Vi tar här emot dina synpunkter inför workshoppen.

Läs mer

Jobbar du på ett företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering? Nu delar Tillväxtverket ut affärsutvecklingscheckar för att ge små företag möjligheten att ta in extern kompetens inom digitalt utvecklingsarbete. Kanske behöver ni kommunicera digitalt på nya sätt eller få in annan IT-kompetens i utvecklingsprojekt?

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra