Uppkopplad byggplats och Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är två projekt inom Smart Built Environment som får extra medel i regeringens satsning på de strategiska innovationsprogrammen. Insatserna omfattar tillsammans statlig finansiering på 24 miljoner kronor, som samfinansieras med lika mycket från sektorn.

Läs mer

Uppsala kommun har tagit fram en ny översiktsplan som sträcker sig till år 2050. Det är dock ingen traditionell översiktsplan utan en iÖP, interaktiv översiktsplan.

Läs mer

Nya tider och nya utmaningar kräver nytt namn. Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Vi samlar 200 medlemsorganisationer är ett nationellt forum inom geodataområdet, så vilket namn skulle passa bättre?

Läs mer

Finland ligger i framkant med en mängd innovationer för smarta städer. Man menar att många teknologiska framgångar innebär ett världsomfattande skifte i våra levnadssätt, både nu och i framtiden. De har till exempel redan självgående bussar och en framgångsrik tjänst för hållbart resande – MaaS.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra