Boverket har publicerat planbestämmelsekatalogen, ett digitalt verktyg för att tolka detaljplaner, göra nya detaljplaner eller söka fritt bland planbestämmelser. Planbestämmelsekatalogen fungerar som underlag för att underlätta vid digitalisering och tolkning av tidigare planbestämmelser.

Läs mer

Första versionen av Ramverk för nationell geodata i 3D har nu fastställts. Ramverket har tagits fram till de som producerar, tillhandahåller, nyttjar eller vidareförädlar geodata. Syftet är att bidra med ökad möjlighet till kombination av geodata i 3D från olika producenter samt en ökad nationell samordning gällande insamling, lagring och tillhandahållande.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra