Regeringen beslutade i veckan att utse Ove Eriksson till tillförordnad generaldirektör och chef för Sjöfartsverket. Nuvarande generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahls förordnande löper ut den sista april varefter Ove Eriksson tillträder den 1 maj 2017.

Läs mer

Regeringen har kunskap om potentialen med öppna geodata.  Det är därför nedslående att ta del av Regeringens vårproposition där det inte finns ett ord om öppna data. Vi förväntar oss att Regeringen agerar proaktivt och sjösätter en reform med öppna geodata.

Offentliga myndigheter har under lång tid samlat in och registrerat kartdata som i dag är avgiftsbelagda. Om dessa data görs fritt tillgängliga kan företag skapa affärsmöjligheter och offentlig sektor kan effektiviseras. Vår rapport som forskare Erik Lakomaa på Handelshögskolan i Stockholm tagit fram visar att vinsterna är i miljardklassen.

Arbetsgruppen för basdata (core data) inom UN-GGIM Europa har publicerat en första version av dokumentet; ”Core Data Spatial theme Cadastral Parcels – Recommendations for content”. Syftet med dokumentet är att hjälpa politiska beslutsfattare vid beslut om förbättring och nyproduktion av geografiska data. Dokumentet är nu tillgängligt för granskning, synpunkter lämnas senas den 31/5 per e-post . Kommentarer och svar kommer att publiceras på UN-GGIM Europe webbplats.

 

Lantmäteriet har tagit fram en testlicens för blåljusverksamheter som ger möjlighet att avgiftsfritt ladda ner och använda data från Topografisk webbkarta Visning. Det betyder att ambulans, polis, räddningstjänst, SOS Alarm samt flyg-/sjöräddning och kustbevakning får möjlighet att kostnadsfritt ta del av en rikstäckande bakgrundskarta.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra