Det statliga bolaget Metria har nyligen i sin bokslutskommuniké förmedlat att ”Ambitionen är att dubbla omsättningen och att leverera en EBITDA på mer än 10 % senast 2021”. Det är en hög ambition som förutsätter att behovet av geografisk information fortsätter att öka.

Läs mer

Lantmäteriet har i sin årsredovisning presenterat statistik om nedladdningar som främst avser geografisk information. Det uppstod en kraftig ökning i början av 2016 då fjällinformationen, vägkartan och terrängkartan blev tillgängliga som öppna data. Därefter har uttagen av dessa öppna data minskat vilket beror på att informationen inte förändras så ofta. Öppna data-uttagen stod 2016 för 9 procent av det totala antalet nedladdningar.

Läs mer

Ett flerårigt samarbete mellan Invotech och de två stora kunderna Ovako och Sandvik, har resulterat i utvecklingen av ett nytt positioneringssystem. Med hjälp av GPS-koordinater från gods och truckar får kunden full överblick över lagerytorna och med digitaliseringens hjälp skapas optimala materialflöden och kontroll över hela kedjan.

Läs mer

Styrelsen har utsett Lennart Sjögren till näringspolitisk talesperson för ULI Geoforum. Lennart är lantmätare från KTH med en bakgrund som bland annat partisekreterare för Kristdemokraterna och utvecklingschef på Lantmäteriet. Nu är Lennart egen företagare och konsult för bolaget Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB. Han är styrelseledamot och viceordförande för ULI Geoforum sedan några år tillbaka. Som näringspolitisk talesperson representerar Lennart ULI Geoforum och bevakar näringslivsfrågorna inom geodatabranschen. Här kan du läsa Lennarts första rapport.

Läs mer

ULI Geoforum har nu skickat ut nästa nyhetsbrev fullproppat med intressanta nyheter från geodatabranschen. Du kan bland annat läsa om vår intervju med Elisabeth Argus, projektledare för Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov, visualisering av 1600-talets Göteborg och ULI Geoforums årsmöte med namnbyte på agendan. Ni får även rykande färsk information kring våra kommande konferenser.

Här hittar du nyhetsbrev nr 2 2017, som skickades 24 februari.

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra