Finansdepartementet höll en workshop på tema "Att dela öppen källkod i offentlig sektor" den 20 februari. Workshoppen syftade till att undersöka hur man kan använda och dela applikationer som byggts på öppen källkod. Andra ämnen som togs upp under workshoppen var regerings satsningen Digitalt först, hur ska upphovsrätten till källkod hanteras och återanvändning mellan stat och kommun.

Läs mer

Alla flygplatser är skyldiga att säkerställa att landningsbanor samt det omkringliggande närområdet i såväl luften som på marken hålls fritt från hinder. Tack vare en ny metod för hindermätning via drönare kan flygplatser idag få mer exakt och heltäckande dokumentation av flygplatsområdet, samtidig som det sparar både tid och pengar.

Läs mer

Eva Schelin, som ansvarar för området digital planprocess inom regeringens samverkansgrupp Smarta städer har nu presenterat rapporten om projektet för samverkansgruppen. IQ Samhällsbyggnad har sammanställt presentationen i form av en film som nu finns på YouTube. Filmen är cirka sex minuter lång och presenterar de viktigaste åtgärderna som krävs för att snabbt nå målet om en digital planprocess. I filmen pratar hon även om vilka målgrupper projektet har, vilka som är tänkta genomförare och hur mycket man beräknar att processen kommer kosta.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra