Nu har regeringen lagt en proposition till riksdagen om att sälja alla aktier i Metria AB. Regeringen prövar löpande skälen till ett fortsatt statligt ägande av bolag. Efter omfattande analysarbete har regeringen inte funnit några skäl till varför staten bör kvarstå som ägare till Metria.
Läs mer

Stockholms stad har tagit fram en strategi för Stockholm som en smart och uppkopplad stad. Kommunfullmäktige har beslutat att 115 miljoner kronor extra avsätts för digital förnyelse under de närmaste åren. Målet är att Stockholm ska bli ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart genom innovativa digitala tjänster, öppenhet och uppkoppling.

Läs mer

Stora delar av nya Slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar. I stället utgår man från digitala modeller. Digitala informationsmodeller underlättar och effektiviserar byggandet. Genom att hämta information direkt från en juridiskt bindande datormodell slipper mätteknikerna själva dubbelkontrollera sitt arbete mot pappersritningar.

Läs mer

Norrköping växer genom höghastighetsjärnvägen Ostlänken, nya stadsdelar samt flytt och utveckling av stadens hamnområde. För att kunna möta morgondagens behov inom samhällsbyggnad väljer Norrköpings kommun att organisera och effektivisera användningen av 3D och visualisering i sin verksamhet; en ny 3D-riktlinje har tagits fram.

Läs mer

Ni medlemmar som har lösningar för den smarta och hållbara staden har nu chans att visa upp vad man kan göra med geodata och GIS på mässan Smarta städer. Här träffar ni nya potentiella kunder och samarbetspartner som vill få fram hållbara städer med de bästa lösningarna för invånarna.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra