Nu har vi sparkat igång det nya året ordentligt och tycker att det är dags för en inbjudan till årsmötet 2017. Det kommer att hållas den 9 maj kl 16.00-17.00 i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 på Norra Latin i Stockholm. Ni får bland annat ta del av information om året som gått och ULI Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Det får ni inte missa.

Läs mer

Nyligen hölls en lösningsorienterad workshop inom Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt först. Frågan som diskuterades under dagen var hur vi får ett obrutet digitalt flöde i detaljplaneprocessen. På workshopen deltog drygt 40 kommunrepresentanterna och representanter från Boverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Länsstyrelserna för att diskuterade hinder i planprocessen och eventuella lösningar på problemen. Från flera håll lyftes önskemålet om en nationell styrning.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra