Föreningen ULI Geoforum har under sina dryga 30 år arbetat för att öka och bredda användningen av geodata. Öppna data är ett viktigt medel. Inför Lantmäteriets slutredovisningen av regeringsuppdraget Effekter och konsekvenser av öppna data har ULI Geoforum bidragit med underlag. Här beskriver vi effekter av öppna geodata. Vi menar att staten och kommunerna har ett mycket viktigt ansvar att tillhandahålla öppna geodata för att skapa affärsmöjligheter för företag och få till betydande effektivisering i offentlig sektor.

Läs mer

Prispress på konsulttjänster har varit ett problem för IT-branschen under många år. För första gången på tio år ökar nu snittpriserna, enligt Radars årliga konsultundersökning. Konkurrens från offshoreleverantörer och nya leverantörsmodeller som konsultmäkleri har haft en negativ inverkan. Det som gör att priserna nu ökar är den stora efterfrågan på marknaden. 

Läs mer

Ett initiativtagande från Stockholms stad har lett till EU-projektet GrowSmarter som verkar inom tre områden: energi och byggnader, mobilitet och infrastruktur. Med smarta miljötekniklösningar är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna. Just nu pågår ett projekt som ska värna om vår miljö genom att minska energiförbrukningen i Stockholms gatlampor.

Läs mer

Smarta städer är ett högaktuellt ämne i Sverige just nu och i Adtollo Magazine berättar ULI Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om hur det skapas bättre livsmiljöer i de smarta städerna, där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

Läs mer

Inom ramen för Future by Lund startar nu Lunds kommun med hjälp av Lunds Tekniska Högskola (LTH) ett fritt och öppet nätverk, LoRa, som ger möjlighet att prova sensorer och digitala lösningar i stadsmiljö. Det kan tillföra nya värden för medborgarna, som till exempel att man kan få upplysningar om trafik, föroreningar och buller, se var lånecyklar och lediga p-platser finns och få tillgång till en renare miljö.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra