Helsingborg är en av städerna i Sverige som satsar stort på smarta städer och digitalisering. Bland annat fick Helsingborg utmärkelsen som Sveriges IT-kommun 2015. Helsingborgs stad har även en strateg för smarta städer - Björn Lahti, med en lång bakgrund inom GIS och geodataområdet. Helsingborgs stad är dessutom mycket aktiva när det gäller spridning av kunskap och öppna data. Därför deltar de med flera talare både på konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 8–9 maj och på mötesplatsen Smarta städer 2017 på Kistamässan i november.

Läs mer

Regeringen bör ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Det tycker Finansutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta den här uppmaningen till regeringen. Finansutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering. Riksdagen ställer sig bakom utskottets uttalande om att samtliga myndigheter ska ges i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Därmed bifaller riksdagen motionen.

Läs mer

Smart Built Environments tredje utlysning för digitalt samhällsbyggande är öppen fram till 4 april. Ni som till exempel jobbar med nya verktyg och metoder inom planering och bygglov samt medborgardialog kan söka medel till projekt. Utlysningen riktar sig till både näringsliv och offentlig sektor, men särskilt IT-företag uppmanas att söka.

Läs mer

Ett 60-tal deltagare kom från stat, kommun och privata sektorn för att lära och nätverka på SIS Geodatastandardiseringdag den 15 mars. Det var hög kvalitet på presentationer och SIS kommitté för geodataområdet, TK 323, fick bra input att ta ställning till.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra