Vi är stolta att kunna presentera vår inledande keynote-talare på Smarta städer 2017: Boyd Cohen, Director of Research, Professor of Entrepreneurship & Sustainability på EADA Business School (Barcelona). Cohen är en av de mest framstående globala experterna inom området smarta städer och har bland annat tagit fram ramverket ”The smart city wheel”. Fler nya talare hittar du på webben.

Läs mer

Den 11 maj håller Internetstiftelsen i Sverige vårens första Forum öppna data. Här får du höra om de senaste trenderna och vad som görs inom området öppna data. Det blir också diskussion om vad som behöver göras för att fortsätta den positiva utvecklingen i Sverige. Flera presentationer handlar om öppna geodata. Eventet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsade, så anmäl dig på en gång!

Läs mer och anmäl dig på iis.se

Nu har regeringen lagt en proposition till riksdagen om att sälja alla aktier i Metria AB. Regeringen prövar löpande skälen till ett fortsatt statligt ägande av bolag. Efter omfattande analysarbete har regeringen inte funnit några skäl till varför staten bör kvarstå som ägare till Metria.
Läs mer

Stockholms stad har tagit fram en strategi för Stockholm som en smart och uppkopplad stad. Kommunfullmäktige har beslutat att 115 miljoner kronor extra avsätts för digital förnyelse under de närmaste åren. Målet är att Stockholm ska bli ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart genom innovativa digitala tjänster, öppenhet och uppkoppling.

Läs mer

Stora delar av nya Slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar. I stället utgår man från digitala modeller. Digitala informationsmodeller underlättar och effektiviserar byggandet. Genom att hämta information direkt från en juridiskt bindande datormodell slipper mätteknikerna själva dubbelkontrollera sitt arbete mot pappersritningar.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra