Smart Built Environments tredje utlysning för digitalt samhällsbyggande är öppen fram till 4 april. Ni som till exempel jobbar med nya verktyg och metoder inom planering och bygglov samt medborgardialog kan söka medel till projekt. Utlysningen riktar sig till både näringsliv och offentlig sektor, men särskilt IT-företag uppmanas att söka.

Läs mer

Ett 60-tal deltagare kom från stat, kommun och privata sektorn för att lära och nätverka på SIS Geodatastandardiseringdag den 15 mars. Det var hög kvalitet på presentationer och SIS kommitté för geodataområdet, TK 323, fick bra input att ta ställning till.

Läs mer

Befolkningsdata kopplat till geografin används bland annat för att jobba med hälsofrågor, planera kollektivtrafik, kartlägga sjukdomar och migrationsströmmar, se socioekonomiska mönster, lokalisera nya butiker, potentiella kunder och samhällsservice och mycket mer. ULI Geoforum och Geoforum Danmark, i samarbete med GI Norden, hälsar dig välkommen till en nordisk mötesplats om visualisering av befolkningsdata den 22-23 maj. Nu kan du ta del av programmet på konferensens webbplats.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra