ULI Geoforums valberedning

Valberedningen tar fram förslag på ledamöter till föreningens styrelse. Kontakta någon i valberedningen om du har förslag på kandidater, eller själv är intresserad! Styrelsemedlemmarna väljs på föreningens årsmöte som hålls på våren.

Medlemmar i valberedningen är:

Johanna Fröjdenlund
Verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet
Telefon: 076-14 80 100

Jan Zakariasson, sammankallande
Vd på Agima Management AB

Mathias Rantanen
Plan- och exploateringschef i Upplands-Bro kommun