Skip to main content

En översikt av låneformer för dig som ska börja arbeta med geodata

Det finns mängder geografisk data tillgänglig i Sverige. Denna information kan användas för dig som vill starta en karttjänst en databas eller någon annan verksamhet som tillhandahåller geografisk information för företag eller privatpersoner. I den här texten beskriver vi hur du kan låna pengar genom olika låneformer för att kunna starta upp en sådan databas.

Låna pengar, låna pengar, låna pengar, låna pengar  billiga lån, jämför lån samla lån

Billån, Privatlån, Blancolån, låna pengar  låna pengar, samla lån

I Sverige så är de flesta handlingar som myndigheter tillhandahåller allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dessa uppgifter och handlingar, utan att behöva uppge syftet med att man vill ta del av informationen. Det gäller även geografisk information som tillhandahålls av Lantmäteriet. Du kan till exempel ta del av Lantmäteriets ekonomiska karta som visar de olika fastigheter, tomter, fornminnen och städer som finns i Sverige. En del av geodatan får användas i kommersiella sammanhang utan tillstånd från Lantmäteriet, medan viss geodata kräver Lantmäteriets tillstånd för användande. En stark rekommendation är att försöka bygga sin kommersiella tjänst utifrån så mycket offentliga uppgifter som möjligt. Då slipper du själv göra efterforskningar som kostar tid och pengar. Om man själv ska ta fram geodata behöver man som regel låna pengar för detta genom ett privatlån eller blancolån, vilket kan bli dyrt med hänsyn till att man behöver betala ränta när man lånar pengar. Den som redan har belånat sig kan också ofta ha svårt att ta många ytterligare lån. Genom att jämföra lån kan man emellertid hitta långivare som erbjuder privatlån eller billån även till dig som redan har flera lån, då olika långivare ställer olika krav. Om du har flera lån sedan tidigare kan du samla ihop privatlånen för att få mer pengar över i plånboken varje månad.

Lantmäteriets ekonomiska karta innehåller fritt tillgänglig geodata

Den ekonomiska kartan är uttömmande och kan användas av dig som vill skapa ett eget system för geodata. Du behöver inte låna pengar för att ta del av kartan, utan den är helt kostnadsfri.  Den ekonomiska kartan innehåller uppgifter från år 1935 till år 1978.  Namnet är något vilseledande, man skulle kunna tro att det är en karta som beskriver var det är billigt att bo och köpa fastighet. Kartan innehåller dock inte sådana uppgifter utan innehåller uppgifter som motsvarar ett fastighetsregister, det vill säga vilka fastigheter som fanns i Sverige under dessa tidsperioder, hur marken varit indelad, vilka områden som varit föremål för odling och fornminnen.  Den är fritt tillgänglig och får även användas för kommersiella ändamål.  Ett kommersiellt ändamål kan exempelvis vara att du har tagit ett blancolån eller privatlån för att bygga upp en egen tjänst som tillhandahåller geodata. Om du har lånat pengar genom ett blancolån så utgör inte detta ett hinder för att du fritt ska få ta del av uppgifter i Lantmäteriets ekonomiska karta, vilket beror på att uppgifterna omfattas av en Creative Commons licens. Blancolånet kan exempelvis användas för att finansiera inköp av den teknik som ska ligga till grund för tjänsten. Jämför alltid blancolån innan du beslutar dig för att välja ett specifikt lån, då lånevillkoren och räntevillkoren kan skilja sig avsevärt åt. Du kan inte på förhand veta hur kommersiellt gångbar din tjänst för geodata kommer vara och därför bör du göra stora ansträngningar för att hitta ett billigt blancolån. Med dagens tjänster för att jämföra lån kan du med enkelhet hitta det billigaste lånet. Även om du har ett behov av att låna pengar snabbt för din verksamhet behöver du inte stressa, då du snabbt och enkelt kan jämföra lån för att hitta det billigaste lånet.

Generalstabsbanken innehåller uppgifter om naturen och landskapen

Du har även rätt att ta del av den så kallade generalstabsbanken som beskriver den svenska naturen och landskapen, hur marken används och vilka kommunikationer som finns. Lantmäteriet äger dock upphovsrätten till informationen vilket innebär att du måste ha deras samtycke för att använda uppgifterna från banken i ett kommersiellt sammanhang. Däremot har Lantmäteriet avsagt sig upphovsrätten till kartan. Det innebär att de inte har någon möjlighet att beivra upphovsrättsintrång. Om du använder geodata som omfattas av upphovsrättslagstiftningen utan upphovsmannens samtycke så behöver du betala ersättning för detta och ränta på detta. Räntan beräknas från den dag intrånget sker till dess att betalning sker. Det är dock möjlighet att köpa licenser för att använda viss geodata. Om du vill få loss pengar för att köpa licenser till viktig geografisk information så bör du börja med att se över dina utgifter, innan du lånar pengar. Ett sådant sätt är att ansöka om ett samlingslån. Ett samlingslån innebär att man slår ihop privatlånen och blancolånen man har, det vill säga att man ansöker om att samla lån. Genom att föra ihop flera olika lån till ett enda samlingslån så kan man minska sina kostnader för lån och krediter avsevärt, då ett samlingslån ofta gör anspråk på att erbjuda bäst ränta för just dig.

Åk runt i bil och samla in geografisk data själv

Även om det finns mycket bra geografisk data tillgänglig i databaser idag, så är det en del information som är mer svårtillgänglig. Ett bra sätt att samla in information själv är att åka runt i en bil och fota av landskap, vägar och miljöer. Så länge du inte fotar av skulpturer eller andra upphovsrättskyddade verk så gör du inte dig skyldig till upphovsrättsintrång. Det är dock inte tillåtet att fota av stora mängder skulpturer och verk och sedan offentliggöra de till allmänheten, vilket Högsta domstolen har slagit fast. Av förklarliga skäl behöver du ha en bil för att kunna fota av olika platser i landet på ett snabbt och effektivt sätt. Du kan ta ett billån för att finansiera inköpet av en bil. Ett billån kan i många fall vara mer fördelaktigt än leasing, då leasingavgifter kan vara höga för privatpersoner. Jämför olika billån innan du ansöker för att hitta det billån som har bäst ränta. Räntor för billån kan variera beroende på om långivaren är en bank eller ett bilförsäljningsföretag, ofta kan det vara snabbare att låna pengar direkt av företaget som säljer bilen men det behöver inte alltid vara det billigaste sättet. För att köpa en bil med särskild utrustning kan man behöva låna 600000:- eller mer beroende på hur mycket film och fotoutrustning du behöver för att göra geografiska undersökningar av hög kvalitet.

Geodata och bostäder

Geodata är, som nämnt, ett begrepp som beskriver geografisk digital information gällande företeelser kopplade direkt eller indirekt till ett utvalt geografiskt område. Den kan riktas mot en större stad som Stockholm eller mot ett mindre, begränsat område. Geodata är en viktig faktor när det kommer till mycket. Bland annat vid bostadsköp och renoveringsprojekt som badrumsrenovering så är geodatan mer än relevant att ta i beaktning. Datan beskriver information om fastigheten, naturområdet, serviceläget och radonmätningar bland annat. Faktorer som inte nämns allt för ofta men som är av stor vikt vid val av bostad. Särskilt uppmärksam bör du som är bosatt i Stockholm vara. Stockholm är ett av de områden som drabbats hårdast i konsekvens till vinterns snötäckta och blöta gator. Kvarvarande förorenande partiklar, orsakade av främst dubbdäck på asfalten, frigörs nu i värmen och påverkar luften märkbart. Därför bör du som bosatt i Stockholm vara om än mer noggrann med att ha rätt information och kunskap, både i nuvarande boende eller inför kommande.

Uppdatering av ventilationen, badrumsrenovering, golvläggning, tillbyggnad till villan eller  anlitande av elektriker som kan uppdatera all gammal belysning är några av de ting som kan stå på agendan inför sommarens ledighet. Se till att ha koll på det viktigaste inom luftförorening och skapa på så sätt ett längre, mer hållbart resultat som lever längre i tiden och gynnar såväl hälsan din.

Nedan sammanfattas den viktigaste informationen kring föroreningar, lufttillförsel och vikten av en välfungerande ventilation.

Luftföroreningar, radon och partiklar

Gaser, såsom Radon, och partiklar, Particulate matter PM, är vanligt förekommande när det kommer till luftföroreningar. Partiklar kan härstamma såväl från atmosfären som från människan eller inomhusmiljön. Dessa blir därför svåra att undgå och kan orsaka problematik i din bostad och även för dig som andas in den. Gas i form av Radon är en gas som inte luktar, däremot så påverkar radonet både vattnet i bostaden och luften i vissa fall. Gasen tenderar oftast att uppstå från byggmaterial men kan också härstamma från marken i det fall det benämns som markradon.

Partiklarna och Radonet påverkar dock inte bara miljön för dig och bostaden utan även prylar. I extrema fall menar man till och med att främst partiklar är mer skadligt för en möbel än för en människa. Rannsaka till exempel din senaste badrumsrenovering? Finns där ett ventilationsfilter? I många fall så undgås detta vid badrumsrenovering. Att renovera badrum tar tid och kanske känns ventilationsaggregatet som något överflödigt i stunden? Det är det inte. Det är snarare en prioritet när du renoverar badrummet. Att renovera badrum eller andra renoveringsprojekt som att bygg en tillbyggnad eller utföra golvläggning är mer omfattande än vad som kan tänkas.

Vikten av rätt byggmaterial

Många golvläggare, elektriker (radon kan även kvarbli i ett äldre tak) och hantverkare i överlag har vittnat om kvaliteten på de golv eller material de bytt ut under sin karriär, ofta innehållandes en hög halt radon. Äldre tillbyggnader till exempel tenderar att ha en högre halt radon på grund av materialets ålder. Äldre byggmaterial visar sig ofta innehålla en högre halt Radon än nya byggmaterial och därmed följer vikten av att ha koll på det material du eller en golvläggare använder vid tillexempel golvläggning. Se till att kommunicera med en elektriker innan du pillar i taket. Vet du inte själv hur elteknik fungerar? Ta hjälp. En golvläggare, för att exemplifiera, har troligtvis mer kunskap om vilket material som fungerar och inte.  Ska du bygga en tillbyggnad så är det samma som gäller där. Se till att anlita en kompetent hantverkare som hjälpande hand till din tillbyggnad. Kort sagt, kunnig golvläggare och en lämplig hantverkare till tillbyggnaden. Det kan vara värt den extra kostnaden som följer. Du riskerar på så sätt inte att dra in en förorening du faktiskt inte önskat. Och återigen, var noggrann med ventilationen och ett fungerande filter för att minska förorenade, förstörda möbler och såklart också för din egen hälsas skull. Hellre en lyckad badrumsrenovering, en beboelig tillbyggnad och en ordentlig golvläggning än ett snabbt men ohållbart resultat. Var mån om klimatet och dina ägodelar.

FTX-ventilation och FTX-aggregat. Varför FTX-system?

FTX står kortfattad för från-och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett system som gynnar ekonomin, komforten och hållbarheten. En stor fördel med FTX-systemet är att systemet är anpassningsbart och separat från uppvärmningen. Detta gör att värmekällan inte alls behöver påverka ditt val av ventilation och gör på så sätt valet om er enkelt. Välj FTX-systemet.

Med hjälp av systemet så regleras våtutrymmet med frånluft samtidigt som systemet ger tilluft till rum som behöver det. Frånluften i sin tur återvinns sedan med hjälp av en växlare som roterar vilket innebär att värmeåtervinningen går upp emot ungefär 70 till 90 procent. FTX-systemet, mer specifikt FTX-aggregatet, ser till att den varma luften ventileras på rätt ställe och förhindrar därav onödig kyla som inte är önskad. Genom att välja specifikt FTX-ventilation i kombination med tillhörande FTX-aggregat så garanteras en ren luft med rätt komfort på rätt ställe.Vanliga värmeväxlare tillverkade i metall innehåller ofta mindre kanaler och förflyttningsbara delar som så småningom täcks igenom vilket skapar en märkbart försämrad ventilationstillförsel. Genom att välja FTX-ventilationen utrustad med en roterande växlare så undviker du dessa problem. Se dock till att kontinuerligt kontrollera FTX-aggregatet genom att se till att filtret löper fritt flöde, detta för att ge systemet möjlighet att fungera på allra bästa sätt.

Några fördelar med FTX-systemet

Komfortabel trygghet för både boende och materiella ting

Långsiktigt ekonomiskt

Filtrerad luft med endast ett tilluftsfilter

Mer effektivitet på fläktar inom byggnaden

Återvinning av värmekällor

FTX-aggregatet funkar utmärkt även vintertid

FTX-ventilationen är oberoende av vindar